Kontingentsatser 2021

Kontingensatser 2022 

Omfatter medlemskab af Danmarks Jægerforbund og Grenaa Jagtforening

Ordinær                                                                             926
Junior 0-15                                                                       136
Ungdom 16-25                                                                529
Senior (født 1948 eller tidl)                                        611
Husstand                                                                           529
Ekstraordinær                                                                 183
Støttemedlem u/jagttegn                                          238
Kursist                                                                                0

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/