Kontingentsatser 2021

Kontingensatser 2024 

Omfatter medlemskab af Danmarks Jægerforbund og Grenaa Jagtforening

Ordinær                                                                             976
Junior 0-15                                                                       144
Ungdom 16-25                                                                558
Senior (født 1948 eller tidl)                                        644
Husstand                                                                           558
Ekstraordinær                                                                 193
Støttemedlem u/jagttegn                                          251
Kursist                                                                                0

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/