Kontingentsatser 2021

Kontingensatser 2023 

Omfatter medlemskab af Danmarks Jægerforbund og Grenaa Jagtforening

Ordinær                                                                             953
Junior 0-15                                                                       140
Ungdom 16-25                                                                545
Senior (født 1948 eller tidl)                                        629
Husstand                                                                           545
Ekstraordinær                                                                 189
Støttemedlem u/jagttegn                                          245
Kursist                                                                                0

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/