Skydninger i 2023


Flugtskydning
På grund af manglende opbakning de senere år til skydningerne på Feldballe Jagtforenings
flugtskydningsbane har vi valgt ikke at gennemføre flugtskydninger i 2023.

Riffelskydning
Der er mulighed for indskydning og træning på Hjortebanen hos Grenaa Skyttekreds, Næsgårdvej 5, 8500
Grenaa på følgende dage:
Lørdag den 22. april
Tirsdag den 2. maj kl. 18.00-kl. 20.00 (reserveret til Norddjurs Jagtforening)
Onsdag den 10. maj
Onsdag den 23. august
Lørdag den 26. august
Lørdag den 23. september

Lørdagsskydningerne begynder kl. 09:00 og slutter kl. 12:00.

Onsdagsskydningerne begynder kl. 18:00 og slutter kl. 21:00

Alle er velkommen - ikke kun medlemmer af Grenaa Jagtforening.

Bueskydning
Du kan prøve at skyde med jagtbue sammen med erfarne bueskytter på vores indendørs træningsbane på Selkær Møllevej.

Der er ligeledes efter nærmere aftale mulighed for at skyde på vores krævende 3D-
feltbane i Dolmer.
Se mere om mulighederne på www.grenaajagtforening.dk/Grenaa Buejægere eller på Facebook Grenaa Buejægere.

Kontakt Jacob Ladefoged Tinghede, jacobtinghede@gmail.com tlf. 22796394 eller Eigil Frey, eif@nskas.dk tlf. 25111706 for nærmere oplysninger.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/