Referat fra generalforsamlingen i Kulturhuset torsdag den 8/9-2016.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.  
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
 4. Indkomne forslag 
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af kasserer (Erik Bjørnlund genopstiller)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Allan Ogdal Jensen, Christian Buelund og Erik Bjørnlund (alle genopstiller).
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 10. Uddeling af diverse pokaler.
 11. Eventuelt.   

Ad 1) Bestyrelsen foreslog Åge Mørk Andersen. Godkendt.

Ad 2) Tommy aflagde beretning (vedhæftet). Godkendt.

Ad 3) Erik fremlagde det reviderede regnskab. Godkendt.

Ad 4) Ingen indkomne forslag.

Ad 5) Kontingentet stiger med samme procentsats som DJ’s andel. Vedtaget.

Ad 6) Erik blev genvalgt.

Ad 7) Allan, Christian og Erik blev genvalgt.

Ad 8) Morten Sørensen og Henning Mørk blev genvalgt.

Ad 9) Peer Krogh og Ole Thor blev genvalgt. Der blev ikke valgt suppleant.

Ad 10) Årets pokaler blev uddelt: Årets danske buk til Jørn Henriksen (fraværende), Bedste danske hjort til Mikkel Løgstrup (fraværende), Bedste udenlandske trofæ til Jan Baand (fraværende), Rågepokalen til Michael Hoe (fraværende) Årets jubilæumsdiplomer blev uddelt: 40 år til Flemming Pedersen (fraværende), Jan Baand (fraværende), Søren N. Jensen (fraværende) og Lars Brandstrup. 50 år til Egon Laursen (fraværende), Niels Frederik Pedersen (fraværende) og Per Sørensen. Ole ”Thor” Jensen blev udnævnt til Æresmedlem.

Ad 11) Intet.

Efter generalforsamlingen fortalte Keld Jensen og Paw Klausen om deres tur til Canada på jagt efter moose understøttet af film og billeder.

Næste sæsons deltagere til trækjagterne i egnene blev udtrukket. Det amerikanske lotteri blev afviklet.

Grenaa den 25/10-2017

Erik Bjørnlund

:/: Bilag: Formandens beretning.

 

 

Formandens beretning

Allerførst vil jeg bede alle rejse sig og holde et minuts stilhed til minde om de af vores jagtkammerater, der er gået bort i årets løb….

Vi har haft et godt år i Grenaa Jagtforening. Rent økonomisk har vi klaret os tilfredsstillende, og vi har forøget vores medlemsliste med netto tyve medlemmer, så vi nu er oppe på 320 medlemmer. I bestyrelsen ser vi ingen umiddelbare tendenser på negativ udvikling, uden at det dermed må blive en sovepude. For vi skal til stadighed være oppe på mærkerne for at tilpasse os nye tider og ændrede krav. Vi har som jagtforening stor konkurrence fra alle sider, specielt blandt de unge, der i dag kan vælge og vrage mellem et utal af fristelser i fritiden.

Vi skal fremover være meget opmærksomme på at få tilført nye, unge medlemmer, der jo er grundlaget for en fortsat markant jagtforening, der er i stand til at matche medlemmernes ønsker og krav til aktiviteter, både jagtmæssigt og på det sociale niveau.

Derfor har vi i bestyrelsen valgt, at vi det kommende år vil fokusere specielt på ungdommen gennem ”Projekt Ungdom” for på den måde at tiltrække flere juniormedlemmer. Vi vil oprette et Juniorudvalg, hvor medlemmerne er udvalgt blandt vores yngste medlemmer. Udvalget skal give os et fingerpeg i retning af, hvilke ønsker og krav, der skal opfyldes, for at det er interessant for de alleryngste at blive juniormedlemmer i foreningen. Skolebesøg med levering af fasaner til madkundskabstimerne og specielle skydearrangementer har allerede været i tankerne, og emnerne er sikkert mangfoldige. Det må det kommende juniorudvalg afsløre.

Men allerede nu kan I som medlemmer hjælpe til med at øge interessen for jagt blandt de alleryngste. I har sikkert både børn og børnebørn, der vil elske at få et tilbud om at komme med ud i naturen sammen med far eller bedstefar. Og hvis I ikke selv kan mønstre børn eller børnebørn, har naboen sikkert en lille purk, der vil elske at få tilbuddet. Det er ikke sikkert, at de i sig selv og automatisk afføder kommende jægere, men vi tror på, at hvis vi får sået et lille frø i barnehjernen, så er muligheden for at interessen for naturen og jagt kan udvikle sig hen ad vejen. Så det er bare med at går i gang – tag ungerne med, når du skal ud. … Om de kan tie stille, når I sidder i tårnet..? Ja, det er helt sikkert, de kan, musestille - tro mig.

Vores jagttegnsundervisning er en kilde til både indtjening på kort sigt gennem et overskud på selve kurset og på længere sigt gennem nye medlemmer, der gennem kontingentet bidrager til driften. I den forgangne sæson har Erling Rasmussen ført 29 kursister gennem jagttegnskurset, og det har betydet et pænt bidrag til foreningens drift. Da interessen for jagt i almindelighed er stigende, forventer vi, at vi også fremover kan stille med pænt store hold af jagttegnskursister.

Mens vi taler om jagttegnsundervisning vil jeg lige nævne, at vores Nyjægerjagt den 10. oktober blev afholdt med stor succes. Der deltog ni af vores nyudklækkede jægere, der havde en herlig dag med en ordentlig gang haretramp på lånte arealer ved Høbjerg. Udbyttet blev tre harer, der blev nedlagt af nogle meget stolte, unge mennesker. Vi afsluttede dagen med en gang gule ærter i klubhuset. Vi gentager succesen her den 8. oktober med årets nyjægere.

Den årlige rågeregulering i år gik som forventet. Der blev nedlagt lidt færre fugle end sædvanligt, men med april måneds kolde og meget stormfulde vejr, der resulterede i, at adskillige reder blæste ned og mange unger gik til, vurderer vi, at den samlede rågebestand ikke er steget. Og det er til stor tilfredshed for Anlæggets naboer, som vi stadigvæk nyder stor respekt hos. Vi havde under rågereguleringen besøg af repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund, der optog videofilm og billeder med henblik på at lave en instruktionsvideo om emnet til forbundets hjemmeside og en artikel til Jæger.

Jagterne i Grenaa Enge blev afholdt med et lidt magert udbytte. Vejret var bestemt ikke med os på de fastlagte aftener. De første aftener havde vi sommervejr med ingen vind og høj sol. De blev hurtigt afløst af kraftigt efterårsvejr med kuling og kulde. Udbyttet blev beskedne fire stk. ænder. Vi håber på bedre resultater i den kommende sæson.

Årets skydninger, både i Feldballe og på hjortebanen, er afviklet i god ro og orden. Vi kunne godt ønske os besøg af flere de enkelte aftener, så jeg vil hermed opfordre til, at du møder op, når muligheden er der - for at dygtiggøre dig, både med haglbøssen og med riflen.

Vi har i bestyrelsen ved flere lejligheder talt om, at det kunne være sjovt, om vi kunne få samlet nogle medlemmer, der kunne tænke sig at være med til at få stablet et hold jagthornsblæsere sammen. Vi efterlyste interesserede medlemmer i det seneste medlemsblad, og det resulterede i syv henvendelser. Det første møde og den første øveaften er afholdt, og som vi har forstået det, bliver der truttet på livet løs. Det bliver sjovt, når de når så langt, at vi kan indlede vores arrangementer med en flot fanfare. Det glæder vi os til.

I samme nummer af medlemsbladet efterlyste vi medlemmer, der kunne være interesseret i at mødes og samles om buejagt. I sidste uge samledes elleve medlemmer – både øvede og nybegyndere – i Klubhuset, hvor de fik en engageret og underholdende introduktion af vildkonsulent Sandor Hestbæk Markus, der selv er en meget erfaren buejæger. Aftenen resulterede i, at der straks blev etableret en Facebookside, hvor deltagerne holder kontakt med hinanden med både spørgsmål og erfaringsudveksling. Der har allerede været afholdt flere øvearrangementer. Måske vi skulle overveje at danne en ny kategori til vores trofædag: ”Bedste trofæ nedlagt med bue”.

Skulle nogen her i forsamlingen være interesseret i at deltage i en af aktiviteterne med enten jagthorn eller buejagt, så bare sig til. Der er altid plads til en til….

Grenaa Jagtforening kan følges på Facebook. Vores side følges nu af 147 personer, og stadig flere kommer til. Det er en rigtig god måde at komme i kontakt med hinanden på, det er både hurtigt og nemt, og jo flere, der er aktive på siden, jo mere interessant og spændende er det besøge den. Jeg kan kun opfordre til, at de af jer, der endnu ikke har taget springet til Facebook, om at gøre det. Det er faktisk en rigtig god måde at følge med i, hvad der sker i vores forening.

Vores hjemmeside er stadig godt besøgt med ca. 1500 gæster hver måned. Vi holder siden opdateret med alle aktuelle fakta om vores jagtforening og aktiviteter. Er du i tvivl om noget om Grenaa Jagtforening, kan du finde det her.

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/