Kursus i Vildtsygdomme og hygiejne

Grenaa Jagtforening og Norddjurs Jagtforening afholder i samarbejde med Danmarks Jægerforbund kursus i ”Vildtsygdomme og Hygiejne”.


Kurset afholdes onsdag den 6. september 2023 kl. 18:00-22:00 i Grenaa Jagtforenings klubhus på Lystbådehavnen, Skakkes Holm 28, 8500 Grenaa.


Deltagergebyret er kr. 500, der dækker kurset, en sandwich og en øl/vand. Beløbet overføres ved tilmelding til regnr. 7320 konto nr. 1353239 eller via MobilePay 68269.


Der er plads til max. 25 deltagere, så tilmelding sker efter ”først-til-mølle-princippet”.
Tilmelding skal ske til e.bjornlund@stofanet.dk senest onsdag den 9/8-2023. Du vil få en bekræftelse, når både tilmelding og betaling er modtaget.


Husk at medbringe dit jagttegn til kurset, ellers kan du ikke få bevis for kurset.


Læs mere om kursets indhold her:
Vildtsygdomme og hygiejne
Jægere får på dette kursus udvidet deres horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift.hygiejne.
Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder.


Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder: 
● Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd. 
● Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme,miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises. 
● Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt. 
● Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt. 
Målgruppe: Jægere, der ønsker en større viden om emnet samt jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder, eller som har brug for hygiejnebevis i forbindelse med jagt i udlandet, eksempelvis Tyskland.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/