Foreningsjagt

Vi vil år arrangere en jagtdag for vores unge og ældre nyjægere og for dem, der i øvrigt har lyst til at være med til en hyggelig dag.
Jagten foregår på to revirer i Grenaa Enge og i Dolmer, hvor det meste vildt – både fugle- og hårvildt – kan komme for.  
Den afvikles lørdag den 26. november, hvor vi mødes i klubhuset på Lystbådehavnen til morgenkaffe og parole. Efter jagten kører vi tilbage til klubhuset, hvor vi holder parade og slutter af med frokost.
 Max. 10 deltagere. I tilfælde af overtegning vil nyjægere have fortrinsret. 
 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/