Foreningsjagt


Vi vil igen i år arrangere en jagtdag for vores unge og ældre nyjægere og for dem, der i øvrigt har lyst til at være med til en hyggelig dag.
Jagten foregår på to revirer i Grenaa Enge og i Dolmer, hvor det meste vildt – både fugle- og hårvildt – kan komme for.  
Den afvikles lørdag den 25. november, hvor vi mødes i klubhuset på Lystbådehavnen til morgenkaffe og parole. Efter jagten kører vi tilbage til klubhuset, hvor vi holder parade og slutter af med frokost.
Det er gratis at deltage.
 Max. 10 deltagere. I tilfælde af overtegning vil nyjægere have fortrinsret. 
 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/