Enhver buejagtsinteresseret jæger eller jagtbueskytteinteresseret kan optages som medlem i Grenaa Buejægere.

Medlemskab af Grenaa Buejægere kan ske ved:

* Ordinært medlemskab af Grenaa Jagtforening, hvis du ikke i forvejen er medlem af Danmarks Jægerforbund. (Pris 2023: kr. 953)

* Ekstraordinært medlemskab af Grenaa Jagtforening, hvis du i forvejen er medlem af en anden jagtforening. (Pris 2023: kr. 189)

* Støttemedlem i Grenaa Jagtforening, hvis du ikke har jagttegn og blot ønsker at dyrke bueskydning uden at gå på jagt (Pris 2023: 245)

Indmeldelse sker til kassereren Erik Bjørnlund via mail til e.bjornlund@stofanet.dk

Ved indmeldelse i Grenaa Buejægere oprettes man i Facebook gruppen ”Grenaa Buejægere” hvor oplysninger om blandt andet træning, nyheder og vores oplevelser slås op.
 

Interesserede som gerne vil i gang med at skyde jagtbue, kan prøve dette gratis de første par gange. (Se under træningsfaciliteter)

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/