Jagttegnskursus 2024-2025


Vi starter nyt hold mandag den 11. november 2024 kl. 19:00


Hvad får jeg:
Kurset indeholder teoretisk og praktisk undervisning med henblik på at bestå den lovpligtige jagtprøve. I alt
ca. 100 lektioner incl. besøg på skydebanen og hos bøssemager.

Undervisningen varetages af Niclas Boyton og Rasmus Amtkjær, der har mange års erfaring med
jagttegnsundervisning. De har en af landets højeste beståelsesprocenter.
Der undervises i vildtkendskab, våbenkendskab og -betjening, sikkerhed, jagtlov, jagtmoral og etiske regler,
pleje af jagtrevir, hundearbejde, færdsel og opførsel i naturen. Der indgår praktisk undervisning på
skydebanen. Og vi glemmer naturligvis ikke ”de gode historier fra den virkelige jagtverden”.


Hvor sker det:
Undervisningen foregår i Grenaa Jagtforenings klubhus på lystbådehavnen, Skakkes Holm 28, 8500
Grenaa.

Antal deltagere:
Max. 20 deltagere på holdet.
Hvornår:
De teoretiske lektioner afholdes om mandagen med start mandag den 11. november 2024 kl. 19:00.
Nærmere informationer om besøgene på skydebanen og hos bøssemageren gives på kurset.


Hvad koster det:
Prisen er kr. 2.400. Heri er inkluderet:
 1 ½  års medlemskab af Danmarks Jægerforbund med månedlig levering af medlemsbladet ”Jæger”
 1 ½ års medlemskab af Grenaa Jagtforening og dermed mulighed for at deltage i foreningens arrangementer
 Våbenkursus og skydning, excl. patroner og lerduer

Lærebog samt gebyrer for jagtprøven og skydeprøven er ikke inkluderet i prisen.


Undervisningsmateriale:
Du skal selv anskaffe din lærebog hos Danmarks Jægerforbund inden kursusstart. På
adressen http://www.jagtproeven.dk/  kan du bestille lærebogen ”Jagttegn” samt ”Lovsamling til Jagttegn”.


Hvornår skal jeg betale:
Du indbetaler gebyret til jagtforeningens konto: Regnr. 7320 kontonr. 0001353239 eller via MobilPay 68269.
Indbetalingen skal ske inden kursusstart.

Hvad gør jeg:
Du skal blot tilmelde dig nedenfor eller til Erik Bjørnlund, e.bjornlund@stofanet.dk, tlf. 20283628.
Skriv eller ring også gerne til enten Niclas Boyton, niclasboyton@gmail.com, tlf.  22 11 17 42 eller Erik
Bjørnlund, e.bjornlund@stofanet.dk, tlf. 20283628 , hvis du har spørgsmål eller blot ønsker at høre mere
om kurset.

Gavekort:

Bestil allerede nu et gavekort som fødselsdags- eller julegave, se nedenfor.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/