Hjortevildtjagtens 10 bud

Kronvildt og dåvildt
1) Afpas afskydningen til terrænets bæreevne og i dialog med naboerne.
2) Skyd mindst én kalv for hvert nedlagt voksent dyr.
3) Skån de mellemaldrende hjorte.
4) Skyd ikke diegivende hundyr i oktober.
5) Afhold ikke selskabsjagter i vildtets brunstperiode.
6) Afhold max fire fællesjagter pr. jagtsæson på et givet areal med mindst tre uger mellem hver jagt.
7) Træn på skydebanen og ikke på jagt. Skyd kun til vildt i situationer, du mestrer på skydebanen.
8) Har du skudt til hjortevildt, der ikke ligger synligt forendt, så skyd ikke til mere vildt i samme retning
     fra samme post.
9) Planlæg ikke jagt efter naboens jagter, hvis ikke det er aftalt indbyrdes.
10) Brug altid de legitimerede schweisshundeførere.

Råvildt

1) Skyd altid lam før rå.
2) Når du har nedlagt to lam og et voksent hundyr, har du lov til at skyde en buk.
3) Skyd altid råvildt – både buk, rå og lam - fra den svage ende.
4) Skyd altid kun i sideskud.
5) Undlad at fodre råvildt med hvede. Undlad i det hele taget fodring af råvildt. Brug ressourcerne på
     at anlægge fodermarker frem for at opstille fodertønder o.lign.


Ved fællesjagter med hagl:
6) Husk max skydeafstande og brug altid minimum haglstørrelse 3.
7) Skyd altid kun ét skud til råvildt. Andet skud afgives kun, hvis dyret er synligt ramt af første skud.
8) Dublér aldrig til råvildt.
9) Har du skudt til råvildt, der ikke ligge synligt forendt, så undlad yderligere skud til løbende vildt fra
     samme post.
10) Gå altid ud fra, at et haglskud rammer. Hvis dyret ikke umiddelbart kan findes, så tilkald en
     autoriseret schweisshundefører.

Djurslands Jagthundeklub: www.djurslandsjagthundeklub.dk

Schweissregistret: www.schweiss.dk
 

Solkalender: www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php

Grenaa Skyttekreds: www.grenaaskyttekreds.dk

Bestilling af sikkerhedsudstyr: http://www.jaegerforbundet.dk/jagt/regler-sikkerhed-lovgivning/sikkerhed/bestil-sikkerhedsudstyr/

Vildtsygdomme og hygiejne.

Her er link til de sider som er gavnlig

https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/artsleksikon/vildthygiejne/

https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/start-og-drift-af-foedevarevirksomhed/specifikke-foedevarer-hygiejneregler/vildt

https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/start-og-drift-af-foedevarevirksomhed/virksomhedstyper-hygiejneregler/mindre-salgsaktiviteter/salg-direkte-til-forbrugere/nedlagt-vildt

https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/dyresundhed/dyresygdomme/afrikansk-svinepest/information-til-jaegere-om-afrikansk-svinepest

 

Nyttige app’s, når du går på jagt

 

Danmarks Jægerforbund har udviklet en app, som er jægerens uundværlige følgesvend. Med Jæger-appen installeret på din telefon får du en række unikke værktøjer og tjenester lige ved hånden

 

Med Find Ejeren finder du med få klik telefonnumre og adresser på ejer, lejer eller administrator af alle ejendomme og jordlodder i Danmark.

 

Min Jagt er en app, der helt enkelt viser dig, hvor du er på et matrikelkort

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/