Som medlem kan man benytte træningsfaciliteterne.

Feltbanen kan mod brugerbetaling benyttes hele året. Hvis banen er opsat

Én træningsrunde på feltbanen koster 25 kr. For ikke-medlemmer og gæster 100 kr.

Beløbet betales før hver træningsrunde via MobilePay på nr. 68269 med tekst ”Feltbane”. Betales der for en anden deltager skal dennes navn også skrives i teksten.

Gæster og uerfarne skytter må kun benytte feltbanen i selskab med et erfarent medlem af Grenaa Buejægere.

Træning på feltbanen.(Se de aktuelle træningstider og eventuelle ændringer på Facebook > Grenaa Buejægere). 

Indendøres træning forgår i Selkær. Vi er i Selkær hver onsdag fra kl. 19.00 til 21.00 evt. aflysninger lægges op på facebook.(Se de aktuelle træningstider og eventuelle ændringer på Facebook > Grenaa Buejægere).

Er du ny og interesseret i at prøve bueskydning, så kontakt os og få en aftale om dette.

Brug af prøvebue, kronograf og andet måleudstyr skal foregå sammen med en instruktør, som har kendskab til dette.

Der vil blive mulighed efter aftale at træne på bukkeskiver op til de datoer, hvor der er bueprøver/generhvervelse.

God opførsel: Det påhviler ethvert medlem af Grenaa Buejægere at være en værdig repræsentant for de danske buejægere. Dette gøres ved en korrekt og etisk tilfredsstillende opførsel på jagt, såvel med som uden bue, samt i kredse og forsamlinger, hvor jagt diskuteres. Medlemmer af Grenaa Buejægere overholder de bue-etiske regler, som formuleret af FADB og de jagt-etiske regler, som formuleret af Danmarks Jægerforbund.

Ethvert medlem af Grenaa Buejægere gør sit bedste for at rekruttere nye medlemmer til Grenaa Buejægere gennem positiv og engageret omtale af og virke for gruppen.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/