Udvalg i Grenaa Jagtforening

Aktivitetsudvalget
Formand:               Allan Ogdal Jensen
Medlemmer:        Christian Buelund
                                   Klaus Block
         
Bueudvalget
Formand:              Jacob Ladefoged Tinghede
Medlemmer:        Eigil Frey

Jagthornsudvalget
Formand:               Allan Ogdal Jensen
 
Jagttegnsudvalget    
Formand:              Erik Bjørnlund 
Medlemmer:        Niclas Boyton
                                  Rasmus Amtkjær

Klubhusudvalget
Formand:               Christian Buelund
Medlemmer:         Allan Ogdal Jensen
                                   Klaus Block
                                   Ole Frandsen

Kommunikationsudvalget
Formand:                Erik Bjørnlund
         
Skydeudvalget/Flugtskydning
Formand:                Tommy Block
 
Skydeudvalget/Riffel
Formand:                 Knud Erik Bager
Medlemmer:           Anders Mikkelsen
                                     Bonny Møller
                                     Irene Jensen
         
    
 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/