Grenaa Jagtforening - og historien bag

 På landsbasis eksisterede tidligere følgende jagtforeninger: Dansk Jagtforening stiftet 1884, Grenaa afdeling oprettet i 1934, Landsjagtforeningen af 1923, Grenaa afdeling oprettet 1937 og Dansk Strandjagtforening stiftet 1940, Grenaa afdeling oprettet 1962.

Allerede fra sidst i 1960’erne var der etableret et godt samarbejde mellem de lokale jagtforeninger med hensyn til fællesarrangementer indenfor hundearbejde, flugtskydning, riffelskydning og fælles film- og mødeaftener.

Det første store fællesprojekt var planlægningen af en flugtskydningsbane på Mejlgaard Gods’ jorder i 1977. Ud over de tre lokale jagtforeninger i Grenaa blev der tilsluttet flere lokale foreninger fra Djursland. Banen blev indviet den 10. august 1980 af borgmestrene Arne Jessen, Grenaa, Knud Albæk, Nørre Djurs og godsejer Niels Juel, Mejlgaard, som havde stillet arealet til rådighed. Pasningen af banen gik på skift mellem de tilsluttede foreninger, og banen fungerede fint frem til blyhaglforbuddet i 1988. Samarbejdet mellem de tre Grenaa-foreninger fortsatte dog ufortrødent.

Der var på landsplan på det tidspunkt store kræfter i gang for en sammenlægning af de tre hovedforeninger til Danmarks Jægerforbund, og her besluttede de tre foreninger i Grenaa sig for en sammenlægning, som blev gennemført allerede i september 1991. Den nye forening blev døbt Grenaa Jagtforening og blev tilsluttet Danmarks Jægerforbund ved stiftelsen den 1/1-1992. Grenaa Jagtforening var således den første sammenlægning af lokale foreninger, og vi blev skoleeksempel for Danmarks Jægerforbund.

Endnu et stort projekt blev sat i gang i 1989, nemlig anlæggelsen af Hjortebanen på Næsgårdvej.  Den blev indviet den 6. august 1995 på Grenaa Skyttecenters arealer. Selve driften af hjortebanen blev overdraget til Grenaa Skyttecenter med en række skydedage til Grenaa Jagtforening. Hjortebanen blev og er stadig en stor succes med besøg af foreninger fra det meste af Midt- og Nordjylland.

På lystbådehavnen i Grenaa havde Strandjagtforeningen allerede nogle før foreningssammenlægningen etableret et mindre klubhus. En nødvendig udvidelse af huset blev endnu et stort projekt i Grenaa Jagtforenings regi. Efter fremskaffelse af de nødvendige økonomiske midler fra Jægerforbundet og forskellige fonde, blev projektet vedtaget på generalforsamlingen i 2004. Arbejdet med at udvide klubhuset fra de eksisterende 26 kvm til det dobbelte blev sat i gang, og den 7. april 2006 kunne man holde indvielse af det ”nye” klubhus med deltagelse af sponsorer, håndværkere og medlemmer.

Med de forbedrede forhold med bl.a. indlæggelse af vand, toilet og etablering af køkkenfaciliteter er klubhuset blevet et naturligt samlingssted for foreningens medlemmer, der møder talstærkt op til de forskellige arrangementer som f.eks. Bukkemorgen den 16. maj, Grillaften og Ålegilde, Trofædag, hundetræning, jagthornsblæsning ligesom lokalerne også huser kursisterne på mange mandag aftener på vores Jagttegnskursus.

Grenaa Jagtforening er en aktiv forening med mere end 350 medlemmer. Vi er lydhøre for medlemmernes gode ideer og ønsker, og vi sætter hele tiden en række nye tiltag i søen med stor fokus på vores yngre medlemmer, både de bestående og de kommende.

Grenaa Buejægere er en underafdeling af Grenaa Jagtforening. Her tilbyder man buetræning for både nybegyndere og mere erfarne bueskytter på en træningsbane og en velanlagt 3D feltbane.

Se mere om, hvad der forgår på www.grenaajagtforening.dk eller Facebook Grenaa Jagtforening eller Grenaa Buejægere.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/