Jægeraften

Torsdag, den 18. november 2021 kl. 19:00 arrangerer vi endnu en spændende foredragsaften i Kulturhuset Pavillonen.

Kristian Stenkjær, herregårdsskytte og vildtforvalter på Løvenholm Gods, kommer og fortæller om sit spændende liv som herregårdsskytte. 

Og som sædvanlig afholder vi et stort lotteri med masser af flotte præmier.

Der er adgang for alle, så tag din ægtefælle og nabo med. Entre kr. 50.

Sæt allerede nu et X i kalenderen
 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/