Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Generalforsamling

  

Generalforsamling

 

Vi afholder ordinær generalforsamling i Kulturhuset

torsdag den 12. september 2019 kl. 19.00

 

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.  
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.  
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
 4. Indkomne forslag 
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af formand (Tommy Block genopstiller)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Knud Erik Bager og Kim Saaby Henriksen (genopstiller) og Robert Johannesen (genopstiller ikke).
 8. Valg af to suppleanter.
 9. Valg af en revisor (Peer Krogh genopstiller) og en revisorsuppleant.
 10. Uddeling af diverse pokaler.
 11. Eventuelt. 

Det vil blive trukket lod blandt aftenens deltagere om pladserne til årets trækjagter i Grenaa Enge.

Herefter stort amerikanske lotteri med mange flotte præmier og seks dagsjagter hos Gert Svith.

Vi slutter aftenen med at se en helt ny film om bukkejagt i Polen med deltagelse af lokale jægere.

Vel mødt!