Bukkemorgen af Jørgen Katholm


For jægere er 16. maj, hvor jagten på råbuk går ind, en næsten lige så stor dag som 24. december og
juleaften er for børn.
Omstændighederne for min 16. maj kunne næsten ikke være bedre. Vækkeuret ringede 4.00.
Hurtig en kop kaffe. Udstyret, som var lagt klar aftenen før, ud i bilen sammen med Kleiner
Münsterländer Flazzie, som er helt klar over hvad der forestår.
Så afsted til reviret, hvor jeg har valgt at starte morgenen i tårn nr. 25 i område B. Tårnet står i
østsiden af en stor afdrift, hvor der netop er plantet grandis og lærk. Jeg har super oversigtsforhold.
Dels ud over afdriften, Dels langs en afvandingskanal mod nord og syd. Vejret kan ikke være bedre
med 12 grader, en middelvind fra øst på 7 m/s og en vejrudsigt, der lover en solrig dag.
Jeg er på plads og har indrettet mig i tårn 25 kl. 4.20. Solen står op 4.55. Hurtigt kommer dagslyset
og den opgående sol kikker frem fra øst. Kl. 5.05 kommer en sikahind fulgt af en spidshjort ud over
afdriften. Jeg sidder og iagttager dem i flere minutter på bare 50 meters afstand. De trækker
langsom mod syd og skjules af højskoven. Et fint syn og et signal om spændende riffeljagter i
kommende efterår og vinter.
Kl. 5.15 sker der igen noget ude på afdriften. En rå og en buk med en meget høj opsats viser sig. De
er urolige. Har fået fært af mig og flygter hurtigt, uden at jeg har mulighed for at afgive skud.
Der falder 2 skud kl. 5.25, hurtigt efter hinanden, fra en af konsortiekammeraterne i område C.
Et par minutter senere kommer der en buk imod mig fra syd langs afvandingskanalen. Jeg havde
aftalt med mig selv, at jeg kun ville skyde hvis en buk med en virkelig god opsats kom på skudhold.
Men det var en buk med en virkelig god opsats, der nu var på skudhold på ca. 60 meter. Riflen
langsomt op og afsikret. Kikkerten er stillet på 4 gange forstørrelse. Jeg har rent sideskud. Sigter på
bladet af bukke og lader skuddet gå.
Bukken tegner ikke. Den flygter i høj fart ind i en afdeling med gamle bøge og ugennemsigtig
underskov. Jeg kan kun følge den de første 10-20 meter. Jeg er ret sikke på at bukken må være
truffet og jeg vurderer, at den må ligge forendt inden for 50 – 80 meter.
Jeg venter ca. 20 minutter. Går så frem for at finde anskudstedet. Det lykkes hurtigt. På
anskudstedet finder jeg små stumper af lunge og derefter nogle meter med sweiss. Jeg går tilbage til
bilen og henter Flazzie, schweissrem, schweisssele og handsker. Flazzie skulle nemt kunne klare
opgaven. Hun har bestået schweissprøve på spor der er 1000 meter lange og 40 timer gamle og hvor
der anvendt klovsko og 1dl. schweiss til at lægge sporet. Hun har gået op imod 200 træningsspor og
dertil komme en del rigtige eftersøgninger, som hun har klaret fint.
Flazzie finder og markerer anskudstedet. Optager sporet med stor ivrighed gennem bøgeskoven.
Hun virker meget sikker. Efter ca. 150 meter kommer vi frem til afvandingskanalen, hvor jeg finder
schweiss ved bredden. Flazzie vil over kanalen. Det vil jeg ikke for den er 3-4 meter bred, ret dyb
og med stejle skrænter.

Jeg vælger at gå en stor omvej for at komme over på den modsatte side af kanalen. Hen søger
Flazzie uden at kunne finde sporet. Efter nogen tid giver vi op. Ud fra anskudtegnene (lungestykker
og schweiss) er det min helt klare vurdering, at bukken ligger forendt et eller andet sted.
Men hvor ?.
Jeg beslutter at køre hjem for at hente GPS udstyret. Et halsbånd til Flazzie og en håndholdt enhed
til mig, hvorpå jeg kan se hvor langt hun er ude og kompasretningen. Det er min hensigt at lade
hende søge bukken i frit søg, men sådan at jeg ved hvor hun er. Derudover får hun et bringsel (en
ca. 15 cm læderstrop) i halsbåndet. Kommer hun frem til det forendte dyr, vil hun tage bringslet i
munden op komme tilbage til mig. Herefter vil hun løbe foran mig og vise mig ud til dyret.
På vej tilbage til reviret kommer jeg forbi jagtstuen, hvor gutterne er ved at gøre klar til
morgenkaffe. Der er ingen hastværk, så jeg beslutter mig til at tage morgenkaffen med inden
genoptagelse af eftersøgningen. En hyggelig morgenkaffe, hvor alle konsortiets medlemmer er til
stede og beretter om hvad de hver især har oplevet. På paraden ligger en seksender skudt af HJA ,
og oplevelser har der været mange af.
Jeg efterspørger assistance til den forestående eftersøgning og JM og OB melder sig straks. Vi kører
til tårn nr. 25. JM og jeg går sammen med Flazzie frem til stedet, hvor jeg senest fandt schweiss på
bredden ved afvandingskanalen. OB går frem på den modsatte side af kanalen. Jeg sender Flazzie
over kanalen. Hun søger på den modsatte side, men finder ikke spor af bukken. JM er gået ca. 20
meter langs kanalen nedenstrøms. Pludselig råber han at bukken ligger i kanalen. Det gør den.
Næsten helt under vand og i en samling grøde, så det er svært at få øje på den.
Bjærgningen af bukken viser sig at være vanskelig. Løsningen bliver, at OB smider bukser og
strømper og træder ned i kanalen. Med besvær lykkes det at få en hundesnor omkring bagløbet af
bukken, så JM og jeg kan trække bukken op på land. Først der ser vi bukkens opsats. En virkelig fin
og symmetrisk 6’ender med kraftige rosenkranse. Et trofæ der vil pynte på vægen på mit kontor,
hvor det vil være et af de bedste trofæer af råbuk skudt på reviret af mig gennem 40 år.
Tak til JM, OB og Flazzie for hjælpen !!!

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/