Generalforsamling

 

Vi afholder ordinær generalforsamling i Kulturhuset

torsdag den 10. september 2020 kl. 19.00

 

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.  
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.  
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
 4. Indkomne forslag 
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af kasserer (Erik Bjørnlund genopstiller)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Allan Ogdal Jensen, Christian Buelund og Erik Bjørnlund (alle genopstiller).
 8. Valg af to suppleanter.
 9. Valg af en revisor (Ole "Thor" Jensen genopstiller) og en revisorsuppleant.
 10. Uddeling af diverse pokaler.
 11. Eventuelt. 

Det vil blive trukket lod blandt aftenens deltagere om pladserne til årets trækjagter i Grenaa Enge.

Herefter stort amerikanske lotteri med mange flotte præmier og seks dagsjagter hos Gert Svith.

Vi slutter aftenen med at se en helt ny film om bukkejagt i Polen med deltagelse af lokale jægere.

Vel mødt!

 

 

 

 

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/