Vores spændende 3-D feltbane med 3D dyr og en indendørs træningsbane i Grenaa står klar til dig. 

Hvadenten du er øvet eller nybegynder, har du nu mulighed for at træne med bue på Djursland hele året:

Feltbanen kan benyttes hver dag. Dog skal nye skytter og gæster (ikke-medlemmer) være i følge med et erfarent medlem af Grenaa Buejægere.

Den indendørs træningsbane er åben hver onsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Grundet CORONA er der ikke åben på Enslev gården- Kontakt os direkte hvis man vil prøve, så finder vi ud af noget.

Hold øje med  Facebook , hvor eventuelle ændringer i træningstiderne bliver bekendtgjort, og hvor du også kan finde de nærmere retningslinjer for brug af banerne.

Kontakt Jacob Ladefoged Tinghede på tlf. 22796394 eller Eigil Frey på tlf. 25111706 for yderligere oplysninger.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/