Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Jægeraften

 

Torsdag, den 14. november 2019 kl. 19:00 arrangerer vi endnu en spændende foredragsaften i Kulturhuset Pavillonen. 

Vildtkonsulent Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund vil fortælle og meget gerne diskutere om emnet: 

Hvorfor har vort råvildt det så dårligt – eller har det? 

Vi har de senere år diskuteret forvaltningen af kronvildtet og her senest vort dåvildt. Men hvad med råvildtet? Hvordan har vort råvildt det i grunden? Skal vi også have en forvaltningsplan her? 

Der er nok at tage fat på i aftenens diskussion…. 

Vi slutter som sædvanlig aftenen med et stort lotteri med masser af flotte præmier. 

Der er adgang for alle, så tag din ægtefælle og nabo med. Entre kr. 50. 

Sæt allerede nu et X i kalenderen