Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Generalforsamling

Vi afholder ordinær generalforsamling i Kulturhuset torsdag den 12. september 2019 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af beretning

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4) Indkomne forslag

5) Fastlæggelse af kontingent

6) Valg for formand (Tommy Block genopstiller)

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Knud Erik Bager og Kim Saaby Henriksen (begge genopstiller) og Robert Johannesen (genopstiller ikke)

8) Valg af to suppleanter

9) Valg af en revisor (Peer Krogh genopstiller) og en revisorsuppleant

10) Uddeling af diverse pokaler

11) Eventuelt.

Der vil bliver foretaget lodtrækning om det kommende års trækjagter i Grenaa Enge.

Efter generalforsamlingen vil der blive vist jagtfilm med deltagelse af lokale jægere. 

Vi slutter aftenen af med et stort amerikanske lotteri med mange flotte præmier og seks dagsjagter hos Gert Svith.